சொத்து வரி சீராய்வினை நிறுத்தி வைத்தல் தொடர்பான அரசாணை மறைமுக தேர்தல் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு அரசிதழ் 430 நாள்.19.11.2019 பேரூராட்சிகளில் உள்ள வார்டுகளை ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டினை நிர்ணயம் செய்தல்
Determination Of Wards In Town Panchayats For The Reservation To The Persons Belonging To Schedule Castes, Scheduled Tribes And Women 
G.O. (Ms) No.88 Dated 31.08.2018- MA&WS dept-Principal Approval for creation of 49 numbers of Faecal Sludge & Septage Mgnt[FSSM] treatment facility to cover 51 ULBs & 59 TPs-Order Issued Rules - Framing of the Tamil Nadu Combined Development and Building Rules, 2019 - Notification - Issued. G.O. (Ms) No.76 Dated 26.07.2018 - Property Tax - General Revision of Property Tax in the Urban Local Bodies – Orders issued G.O. (Ms) No.73 Dated 19.07.2018 Property Tax – General Revision of Property Tax in the Greater Chennai Corporation / Municipal Corporation / Municipalities, and Town Panchayats – Orders Issued. Recommendation Of Delimitation Commission For Delimitation Of Territorial Wards Of Town Panchayats Tamil Nadu Transparency Tender Rules and Act (As amended upto the 26th June, 2018 தமிழ்நாடு அரசு அலுவலக நடைமுறை நூல் - அரசு அலுவலகங்களில் பெறப்படும் மனுக்கள் - குறைதீர் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான நடைமுறைகள் - அறிவுறுத்தங்கள் வெளியிடப்பட்டது - அலுவலக நடைமுறை நூலில், அத்தியாயம் 22, பத்தி 167 பிரிவு (ii) -க்கு திருத்தங்கள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. Appointment of Special Officers to Town Panchayats – Notified.

Contact Us

Terms and Conditions

This website is maintained by Directorate of Town Panchayat. Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.

Directorate of Town Panchayatsdoes not guarantee the availability of such linked pages at all times. Directorate of Town Panchayats cannot authorise the use of copyrighted materialscontained in linked websites. Users are advised to request such authorisation from the owner of the linked website.Directorate of Town Panchayats does not guarantee that linked websites comply withIndian Government Web Guidelines.